Child Benefit w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest Child Benefit?
Rodzajem dodatku, tudzież zasiłku celowego, wypłacanemu osobie opiekującej się dzieckiem *na jej wniosek*. Zazwyczaj wypłacany jest co 4 tygodnie, może być wypłacany co tydzień.
Kto jest uprawniony do otrzymania Child Benefit?
Osoba, która faktycznie jest odpowiedzialna za dziecko, nawet jeżeli nie jest jego rodzicem.
Jeżeli dziecko nie mieszka z wnioskodawcą, Child Benefit przysługuje, pod następującymi warunkami:
– wnioskodawca łoży na utrzymanie dziecka sumę nie niższą, niż wysokość Child Benefit
– osoba, z którą dziecko mieszka, nie otrzymuje Child Benefit na to dziecko.
— Jak długo można otrzymywać Child Benefit?
Wypłata Child Benefit trwa od złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuuje edukację w wybranych fromach kształcenia, to do 20 roku życia – chodzi tu zasadniczo o szkolnictwo inne niż wyższe, na poziomie polskiego gimnazjum, liceum, szkoły zawodowej, i naukę w pełnym wymiarze czasu, tj. powyżej 12h tygodniowo.
— Jaka jest wysokość Child Benefit?
Na pierwsze (lub jedyne) dziecko £20.70 tygodniowo, na każde kolejne – £13.70 tygodniowo.

Taka sytuacja (złożony wniosek o przyznanie Child Benefit oraz wniosek o zaprzestanie jego wypłaty) jest korzystniejsza od pozornie identycznej w skutkach sytuacji, kiedy wniosku o przyznanie świadczenia w ogóle nie złożymy.

— Uwaga: Do Child Benefit wypłaconego od 07.01.2013 mają zastosowanie przepisy o jego proporcjonalnym zmniejszeniu, jeżeli dochód jednego z opiekunów przekracza £50 000 rocznie. Pomniejszenie to jest liniowe w zakresie £50 000 – £60 000, osoba zarabiająca £55 000 będzie musiała zwrócić połowę pobranego Child Benefit, a osoba zarabiająca £60 000 lub więcej – całość. Zwrot ten realizowany jest raz do roku, przy okazji rozliczenia podatku dochodowego. Można również zgłosić Child Benefit Office wniosek o niewypłacanie tego świadczenia, żeby uniknąć konieczności jednorazowego zwrotu sporej kwoty. Taka sytuacja (złożony wniosek o przyznanie Child Benefit oraz wniosek o zaprzestanie jego wypłaty) jest korzystniejsza od pozornie identycznej w skutkach sytuacji, kiedy wniosku o przyznanie świadczenia w ogóle nie złożymy. W tym pierwszym wypadku za okres bycia „beneficjentem” naliczane są składki do emerytury, a także skutkuje to nadaniem z urzędu dziecku numeru National Insurance Number po osiągnięciu przez nie wieku 16 lat.

jol

1 Comment

Leave a Reply