Primary school czyli szkoła w Anglii

Długo nas nie było…

…ale ile można pisać o Brexicie? Covidem też strach się zajmować, tempo zmian różnych regulacji wymagałoby etatu żeby to ogarnąć.

Wrzucamy parę aktualności, w tym obowiązkowy futbol, żeby tradycji stało się zadość i umiejscowić ten wpis w czasoprzestrzeni i wracamy z przytupem, bo trwa rekrutacja do szkół.

Aktualności

Kończy się trzeci tydzień adwentu, a w nim
– po przegranej Lecha z Glasgow Rangers i tzw. eurowpierlaniu w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu mieliśmy wpier tzn. lanie krajowe (0:4 z Pogonią)
– Liverpool FC, jedna z wielu futbolowych miłości naszych pociech, do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie i jest liderem w Premier League 2020/2021
– państwa europejskie ogłaszają lockdown w różnych odmianach. Polska nie zostaje z tyłu, natomiast zgadujemy, że Polacy postarają się o tytuł lidera w omijaniu zakazów 🙂

Przechodzimy do meritum czyli edukacji. Takiej standardowej, niekowidowej, oderwanej od brexitu i innych takich tymczasowych (?!) tematów.

Małe zastrzeżenie – opieramy się na naszych osobistych doświadczeniach, bardzo możliwe że różne samorządy w Anglii rozwiązują pewne kwestie nieco inaczej – pytajcie u źródła albo w komentarzach, poszukamy odpowiedzi w miarę możliwości.

Edukacja w primary school krok po kroku

Kiedy i w jaki sposób uczeń zostaje uczniem

Zazwyczaj dzieci zaczynają szkołę od września następującego po ukończeniu przez nie 4 lat.

Rok szkolny w Anglii zorganizowany jest w trymestry (term). Pomiędzy trymestrami wypadają odpowiednio święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz wakacje letnie. Dodatkowo w połowie każdego trymestru następuje około tygodniowa przerwa (half term).

Czyli dziecko urodzone pomiędzy wrześniem 2016 a sierpniem 2017 rozpocznie naukę we wrześniu 2021. Z kolei dziecko urodzone we wrześniu 2017 rozpocznie naukę o rok później, we wrześniu 2022. Od tych zasad są możliwe pewne odstępstwa, w szczególności dziecko nie musi zaczynać nauki od pierwszegy trymestru, ale dołączyć później w trakcie roku szkolnego. Odstępstwa od reguły to temat na osobną dyskusję (zapraszamy do komentarzy w razie pytań).

Mniej więcej w październiku/listopadzie roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki rodzice otrzymują pakiet informacyjny, który wyjaśnia zasady naboru do szkół oraz zawiera informacje o szkołach dostępnych na danym obszarze, łącznie z liczbą miejsc, kryteriami naboru oraz danymi o wynikach naboru w roku ubiegłym. Na podstawie tych informacji – oraz informacji z innych źródeł, polecenia, osobistych preferencji, rodzice muszą wybrać nie więcej niż cztery szkoły, do których zaaplikują. Aplikacja jest jedna, przesyłana do gminy (na papierze bądź online), pod koniec roku kalendarzowego czyli TERAZ, a w niej należy umieścić – w kolejności preferencji – wybrane szkoły. W marcu-kwietniu zespół rekrutacyjny rozsyła informacje o przyznaniu (bądź nie) dziecku miejsca w jednej z wskazanych placówek, oraz instrukcję jak to miejsce należy potwierdzić. I tu trzeba przypilnować, żeby miejsce potwierdzić we wskazanym oknie czasowym, bo inaczej przepadnie, a dziecku przypadnie jakaś – prawdopodobnie niezbyt oblegana – szkoła, być może na drugim końcu miasta.

Krok 1 – wybieracie szkołę

Kryteriów, którymi kierują się rodzice przy wyborze szkoły jest sporo. Na pewno warto mieć na uwadze
– opinie znajomych
– ocenę Ofstedu (powiedzmy, że odpowiednik polskiego kuratorium) – raporty tej instytucji są publicznie dostępne na tej stronie
– położenie (odległość od domu, drogi do pracy itp)
– jeżeli jest to nam potrzebne – dostępność breakfast club i after school club – czyli (płatnej) dodatkowej opieki przed i po godzinach pracy szkoły.

Oprócz tego, co nam się wydaje najlepsze, trzeba wziąć pod uwagę jakie szkoła ma kryteria naboru i oszacować swoje szanse. Kryteria naboru definiują jakie grupy mają pierwszeństwo przyjęcia, i mogą to być na przykład:
– dzieci objętę opieką odpowiednich służb – zazwyczaj przebywające w rodzinie zastępczej lub odpowiednim ośrodku (looked after children)
– dzieci niepełnosprawne
– dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do wybranej szkoły
– w przypadku szkoły wyznaniowej – dzieci przynależące do danego wyznania
– dzieci mieszkające w rejonie danej szkoły (catchment area)
– itd.
Jeżeli w informatorze znajdziemy informację, że do wybranej szkoły rok temu na 30 miejsc aplikowało 200 dzieci, a nasze nie przynależy do żadnej grupy preferencyjnej (tylko do szufladki all other children), to prawdopodobnie będzie konkurować z dużą grupą dzieci – a zazwyczaj kryterium rozstrzygającym w takiej sytuacji jest odległośc w linii prostej domu dziecka od szkoły. Może być też tak, że dla grupy all other children miejsca po prostu już nie będzie, bo pula zostanie wyczerpana przez kandydatów spełniających kryteria priorytetowe.


Krok 2 – wypełniacie aplikację

Najlepiej zrobić to online. Wcale nie ze względu na Covid19, ale m.in. dlatego że:

 • możesz łatwo zmienić / poprawić swój wniosek o przyjęcie dziecka aż do ostatniego dnia przed zamknięciem ich przyjmowania
 • o wynikach postępowania dowiesz się już w w dniu ich opublikowania, bez oczekiwania na list od zespołu rekrutacyjnego wysłany pocztą
 • a czasu na przyjęcie miejsca jest zazwyczaj niewiele, więc czym szybciej tym lepiej.
 • informację o przyjęciu można odebrać w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. To samo dotyczy odesłania akceptacji. Przy procesie papierowym jest ryzyko przegapienia terminu (wyjazd na urlop, koperta rzucona na kupkę z paierowym spamem itd).
Jakie informacje będą potrzebne?
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Adres zamieszkania dziecka. Organ prowadzący szkołę (gmina / council) zazwyczaj zastrzega, że może ten adres weryfikować. Adres decyduje o rejonizacji (catchment area) a także o przydziale najbliższej szkoły z wolnymi miejscami w wypadku, gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w żadnej z maksymalnie 4 wskazanych przez rodziców szkół preferowanych
 • Dane rodziców – imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe. Korzystnie, aby co najmniej jeden z rodziców wymienionych w aplikacji był zarejestrowany jako płatnik Council Tax – łatwe źródło potwierdzenia adresu. Dla jasności: nie jest to niezbędne.

  Przykład: wpisujecie jedną, wymarzoną szkołę. Niestety Wasza aplikacja nie uzbierała dość punktów, aby otrzymać tam miejsce. Po przydzieleniu innym dzieciom miejsc wg preferencji, zespół rekrutacyjny znajdzie najbliższą Wam szkołę z wolnymi miejscami. Ale to może być daleko i nie po drodze…

 • Preferowane szkoły – nie więcej niż 4, w kolejności od najbardziej preferowanej (numer 1). Warto wykorzystać wszystkie 4 możliwości, w żaden sposób nie osłabia to szans na szkołę bardziej preferowaną, a pozostawia więcej kontroli w Waszych rękach.
 • Informacje o rodzeństwie, które będzie uczęszczać do tej samej szkoły w nowym roku szkolnym – jest to informacja istotna w przypadku nadmiaru kandydatów (jeden z punktów preferencyjnych, rozstrzygających o tym kogo przyjąć a kogo nie).
 • data i podpis (w przypadku papierowego zgłoszenia, ale polecamy elektroniczne)

Krok 2a – wypełniacie suplement do aplikacji

Super ważna sprawa, nie schrzańcie tego!

Niektóre szkoły, na przykład szkoły wyznaniowe, mogą wymagać wypełnienia i doręczenia dodatkowego formularza i/lub dokumentów. Taka informacja znajdzie się w informatorze organu prowadzącego, który dostaliście najpóźniej w listopadzie oraz możecie znaleźć online. Jeżeli na waszej liście preferowanych szkół znajduje się szkoła, która takiego dodatku (Supplementary Information Form for Applications for Admission) wymaga – musicie go wypełnić i doręczyć, w przeciwym wypadku możecie być pominięci w rekrutacji do takiej szkoły.

Pupil Premium to dodatkowe fundusze dla szkoły,
jeżeli szkoła uczy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji m.in. finansowej.
Przedszkola i szkoły dość intensywnie w ciągu roku próbują takie rodziny
zidentyfikować i odebrać od nich oświadczenia, aby otrzymać z budżetu Pupil Premium, więc jeżeli łapiecie się do tej kategorii, to raczej o tym wiecie. W razie wątpliwości – warto pytać.

Innym dokumentem dodatkowym, który nie jest obowiązkowy, ale może dać dodatkowe preferencje, to suplement potwierdzający, że obecna placówka dziecka (przedszkole/szkoła) otrzymuje na to dziecko Pupil Premium.

Krok 3-4-5 – wysyłacie aplikację, czekacie na informację zwrotną i potwierdzacie miejsce

Wypełniliście wszystkie pola, jeżeli były potrzebne suplementy lub dodatkowe dokumenty, macie je przed sobą. Jeżeli każda ze szkół wymaga suplementu, to macie 4 sztuki. Jeżeli Wasze rodzina spełnia wymagania Pupil Premium, to odpowiedni suplement też macie przed sobą.

Wysyłacie wszystko w przepisanych terminach.

Jeżeli Wasza aplikacja była online, upewniacie się, że macie potwierdzenie jej złożenia. Od teraz do końca terminu składania wniosków macie czas na poprawki. Lepiej złożyć za szybko i później poprawiać, niż nie zlożyć na czas.

Jeżeli wysłaliście aplikację papierową, to również czekacie na potwierdzenie. Po dwóch tygodniach należy zacząć się martwić i dzwonić do admissions team z prośbą o potwierdzenie, że aplikacja została przyjęta.

Suplementy i inne dokumenty, których wymagają niektóre szkoły, dostarczacie zazwyczaj do szkół a nie do councilu (sprawdźcie w informatorze, dzwońcie w razie wątpliwości).

Macie pewność, że aplikacja dotarła, dokumenty doręczyliście. Jak chcecie, zmieniacie preferencje do kiedy można (powiedzmy, że do 15.01.2021).

Czekacie.

W przepisanym czasie, na przykład w połowie kwietnia, ogłoszone zostaną wyniki. Będziecie mieli jakieś dwa tygodnie, aby odesłać informację o akceptacji przyznanego miejsca. Nie schrzańcie tego (again)!

Nie mamy doświadczenia z odwoływaniem się od wyników itp. więc nie będziemy się wymądrzać. Wypisaliśmy 4 akceptowalne dla nas szkoły, o różnej skali „trudności” dostania się do nich. Przypilnowaliśmy papierów, terminów itd. Udało się.

Powodzenia!

wml

Leave a Reply