Brexit news: prawa obywateli po opuszczeniu UE przez UK

Jest progres

Dzisiejszy breaking news – nastąpił progres w pierwszej fazie negocjacji pomiędzy UK i UE. Nastąpiło porozumienie w kwestiach dotyczących ochrony praw obywateli korzystających z unijnych swobód, statusu Północnej Irlandii i „rachunku za Brexit” – finansowych ciężarów, które musi ponieść UK w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Jeżeli chodzi o ostateni dwie kwestie, to – w telegraficznym skrócie – pomiędzy Północną Irlandią i Irlandią nie będzie sztywnej granicy, a wskazany w protokole z negocjacji sposób ustalenia rozliczeń finansowych, wg. medialnych doniesień, wskazuje na sumę około 35 – 39 miliardów funtów.

Przyszłe prawa obywateli EU mieszkających w UK (i vice versa)

  • Obywatele UE, legalnie przebywający w UK przed Brexitem, a także członkowie ich rodzin, są objęci porozumieniem [punkt 10 protokołu].
  • Członkowie rodzin takich obywateli, włączając w to dzieci urodzone bądź adopotowane  po dacie Brexitu, będą mieli prawo do dołączenia do osoby przebywającej w UK [12].
  • UK może wymagać, aby osoby objęte porozumieniem złożyły wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego ich prawo do pobytu w UK. Procedura ubiegania się o taki dokument powinna być prosta, wymagać uzasadnionego minimum informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, elastyczna (np. w przypadku drobnych błędów formalnych skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków, a nie odrzuceniem aplikacji) i bezpłatna, lub za opłatą nie wyższą niż w przypadku podobnych spraw dotyczących obywateli UK. [16-17]
  • Osoby posiadające już dokument potwierdzający ich prawo do pobytu w UK powinny otrzymać nowy dokument bezpłatnie, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedur sprawdzających tożsamość, rejestr karny i dalszy pobyt w UK. [23]
  • Osoby, które uzyskają prawo pobytu w UK w ramach nowej procedury, będą mogły opuścić terytorium UK na okres do 5 lat bez utraty tego prawa [25].
  • Koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych, w sczególności reguły dotyczące emerytur, będą miały zastosowanie do osób korzystających z tych praw w przeszłości, a także osób pozostających w UK na mocy powyższych postanowień. [28]

Cały dokument do przeczytania tutaj.

admin

Leave a Reply